გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ჯალაშა

ჯალაშა


  1. დაუძახავი ბამბის ძაფის თხელი ქსოვილი. ჯალაშას ლეჩაქს იხურავდნენ მგლოვიარე მანდილოსნები (თბილისი);
  2. რძის გასაწური ჩიქილა.