გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

სამტრედათ დამუშავება

სამტრედათ დამუშავება


მიწის დამუშავების სისტემა, განკუთვნილი მიწის დასვენება-განოყიერებისათვის. ის ითვალისწინებდა პირველ წელს ხვნა-თესვას, მეორე წელს - საძოვრად გამოყენებას, მესამე წელს - სათიბად, მეოთხე წელს კვლავ გამოიყენებოდა სათესად.