გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

კოპი

კოპი


  1. ქალის თავსაბურავის (ჩიხტიკოპის) ერთ-ერთი ელემენტი; ბამბისაგან შეკერილი, თითის სისქე რკალი ჩიხტში ჩასადები ლეჩაქის დასამაგრებელად (თბილისი);
  2. ტყავის წვრილი ზონარი, რომლითაც ქალამანი ისხმება;
  3. იხ. კოპე (1).