გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

იგითბაში

იგითბაში


ამქრის ერთ-ერთი მოხელე, რომელსაც ევალება ამქრის განკარგულებებისა და საქმეების შეტყობინება (თბილისი).