გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

თახჩა

თახჩა


  1. კედელში დატანებული უკარო სათავსო ჭურჭლისა და სურსათისთვის;
  2. ბოსლის წინა კედელში კვადრატული ჭრილი. იხმარებოდა სათავსოდ (ფშავი, ხევი, ქართლ-კახეთი, თბილისი).