გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

თალფაქი

თალფაქი


  1. თვალ-მარგალიტით მოოჭვილი თავსახური, ხუფი (თბილისი);
  2. ქართული ქუდი (სულხან-საბა).