გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ეტერი

ეტერი


ხორბლოვან მცენარეთა მომწიფების ერთ-ერთი სტადია, როცა ნათესი ჯერ კიდევ მწვანეა, მაგრამ ქვემოდან უკვე შეყვითლება ეტყობა და მარცვალი რძისებრი სითხითაა სავსე (ქართლი).