გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ბახური

ბახური


წესი, რომელიც კრძალავს ივლისის თვეში ნათესებში შესვლას (აჭარა). (შდრ. არდადეგობაი)