გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ბარი

ბარი

ბარი


  1. სამიწათმოქმედო, ხელით სამუშაო იარაღის გარკვეული სახეობა, რომელიც სამკუთხა პირითა და ვერტიკალური ტარსაგები მოწყობილობით ხასიათდება. ბრტყელია, წვერმახვილი. რკინის თავით, წამოცმულია ხის ტარზე. ძირითადად გამოიყენება მებაღეობა-მევენახეობაში, აგრეთვე სხვა სახის სამუშაოების შესასრულებლად. მუშაობისას გამოიყენება როგორც ხელის, ასევე ფეხის ძალა;
  2. დაბლობი ზონა სოფლებითა და განვითარებული მეურნეობის მრავალი ფორმით;