გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ბაზო

ბაზო


  1. მიწის გასამაგრებლად ერთ-ერთი უკედლო ტერასის სახეობა (ქართლი). "ფერდობი ბაზოთი გაკეთდა".- ეს ნიშნავს ფერდობის დატერასებას;
  2. კვალი: "ორი ბაზო ხახვი მაქვს" - მიუთითებს, რომ ტერასაზე ორ ნაკვეთად, ორ კვალად (ორ ბაზოდ) არის ხახვი დარგული;
  3. კარის გული - ფიცრის ჩარჩო;
  4. ბოსტნის კვალის ირგვლივ აბეჯებული მიწა.