გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

არხაჯი

არხაჯი


მიწის განოყიერება ცხვრის ფარის გაჩერებით.