გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

არნადი

არნადი


სინონიმი: ლანგირი

სამიწათმოქმედო იარაღი. მისი საშუალებით ხდებოდა პურეულის, ბზის კალოს შუაგულში შეგროვება. იგი ორი ფიცრისაგან შეკრული ტარიანი იარაღია.