გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ამბაზი

ამბაზი


მინდვრის მოხვნასთან დაკავშირებული სამეურნეო შრომითი გაერთიანება. აერთიანებდა მეურნეებს ხარ-კამეჩითა და სახვნელი იარაღით ხვნის ერთ სეზონზე და აწესრიგებდა სახვნელი დღეების ხანგრძლივობას ამბაზის წევრებზე.