გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ალო

ალო


  1. დღიური სახნავი შრომითი შეამხანაგების დროს. ალოს რაოდენობა მონაწილეებს შორის ნაწილდებოდა შეამხანაგებაში შეტანილი მათი წვლილის მიხედვით.
  2. გუთნეულის ერთდღინი მოხმარება.