გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

აბალბვა

აბალბვა


კალოზე ნალეწის აჩეჩვა, აწეწვა, აქცევა ორთითით.